Pla d’estudis

L’objectiu fonamental de la Diplomatura Moveo és donar als nostres estudiants una autonomia en el camp del teatre físic.

Volem transmetre a l’estudiant eines, metodologies, bases tècniques, per a què pugui convertir-se en creador dels seus propis projectes o treballar en companyies que requereixen un actor o actriu especialitzada en teatre físic.

Pensem en els estudiants que s’apunten a la Diplomatura com a futurs artistes, com a gent que un dia formarà la seva companyia i que desenvoluparan el seu propi estil.

Els estudis han de permetre que els estudiants descobreixin allò que no pensaven que podien fer i ensenyar-los un camí cap a allò desconegut.

Hem dissenyat el pla d’estudi de l’Escola per intentar complir aquests objectius.

Tècnica


plan de estudios-técnica1

Durant el curs de tècnica, l’estudiant estudiarà els elements que permeten el control del cos i de la seva expressió: articulació corporal, desequilibris, col·locació del pes en l’acció, orientació del cos en l’espai, dinamo-ritmes i textures corporals, el fraseig corporal, moviments de contradicció, translacions i compensacions, baixades, marxes, desplaçaments, així com la combinació de tots aquests elements.

L’objectiu d’aquest bloc és desenvolupar el vocabulari corporal de l’estudiant, estimular la seva imaginació, obrir noves possibilitats físiques, així com donar-li mitjans per desenvolupar el seu treball escènic tant a nivell individual com col·lectiu.

Improvització

plan de estudio-improvisacion

La improvisació es treballa en diferents modalitats sols, en duo o en grup: a partir d’una situació dramàtica, a partir d’una consigna tècnica que serveix de punt de partida per a una exploració del moviment o bé com un espai obert per dibuixar un retrat físic d’un sentiment o d’una situació.

L’estudi de les regles de la improvisació pretén donar a l’alumne/a seguretat, confiança i gust pel risc a l’hora d’introduir-se en un procés creatiu.

Els objectius d’aquest bloc són:

– Permetre la integració dels conceptes tècnics en una situació de joc, d’experimentació, o de desenvolupament d’una situació dramàtica.

– L’estudi de les possibilitats d’una situació escènica: quines són les condicions físiques, d’implicació, de risc i d’escolta que permeten crear un “moment teatral”.

– El treball sobre la flexibilitat creativa del/de la intèrpret, la capacitat d’adaptar-se i de prendre consciència del moment present sobre l’escena.

Repertori

plan de estudio - Repertorio

Gràcies a l’estudi de peces i figures, l’estudiant treballa la connexió entre tècnica i interpretació, i avança cap a un coneixement i una comprensió profunda del mim corporal dramàtic. Així com per a altres arts, el repertori és un punt de suport essencial per al progrés artístic de l’estudiant. Les peces i les figures són estudiades al llarg de l’any i donen lloc a presentacions regulars en el si de l’escola. L’estudi del repertori clàssic i modern té com a objectiu posar a l’estudiant en situació d’interpretació enfront d’una escriptura corporal complexa.

Exemples de peces estudiades a Moveo: el Fuster, la Bugadera, la Fàbrica, la Dona Ocell, el Combat Antic, el Silló de l’Absent, El Toucher, els Arbres (totes repertori clàssic), el Periòdic, la Taula, la Cadira, Taula Cadira Got (repertori post-modern).

Composició

plan de estudio - Composicion

La composició agrupa l’estudi dels principis que ajuden a l’estudiant a organitzar i desenvolupar els seus processos creatius. És un camp d’estudi molt vast que engloba els elements següents:

  • Composició de la frase corporal
  • Articulació dramàtica
  • Combinacions de diferents elements escènics (text, música, etc.)
  • Relació espacial i causalitats
  • Regles de transposició d’una acció
  • ‘Metaforització’ del moviment
  • Utilització dels objectes i accessoris
  • Principis de dramatúrgia

L’objectiu és estimular la creativitat de cada estudiant i ampliar els seus coneixements de tots els aspectes d’un procés creatiu.

Entrenament actoral

plan de estudio- compisicion2

Experimentació del joc corporal individual i la relació de cadascun/a amb l’altre, amb el grup i amb l’espai, sempre des del punt de vista de l’observació de tot allò que ens envolta. El desenvolupament de l’escolta, la disponibilitat i el nivell de tensió corporal.

Treballarem els següents conceptes:

– amortitzar l’esforç: aconseguir un màxim rendiment en el treball proposat amb l’esforç necessari.

– rebuig dels moviments inútils i consciència del moviment eficaç.

– canalització de l’energia justa.

A través la improvisació, treballarem la presència escènica del personatge i les seves actituds.

Dansa

plandeestudio-dansa

Ens servirem de diferents tècniques de moviment (Flying low, reléase, manipulacions, etc.) per aconseguir un cos obert i disponible, flexible als canvis i adaptable a l’espai i temps compartit. Parlarem de pes, de suports, de motors i direccions del moviment, de trajectòries, desplaçaments i espirals; de la relació del centre amb els extrems del cos i de mecàniques que faciliten entrar i sortir del terra amb major fluïdesa. A través de frases de moviment, posarem en pràctica les mecàniques trobades, construint recorreguts que viatgin per l’espai, entenent que en travessar l’espai, ell ens travessa a nosaltres.

Aprofundirem en mecàniques físiques que facilitin el treball de parelles. Ens servirem d’eines desenvolupades per diferents tècniques, com ara el contact, per comprendre i exercitar diferents possibilitats perquè dos o més cossos puguin compartir els seus pesos, el temps i l’espai, movent-se des de la trobada dels punts de contacte i l’escolta de les direccions del cos.

Espectacle de fi de curs

pla de estudio-espectaculos fin de año2

Durant el tercer trimestre, i de manera intensiva al juny, el treball de l’escola s’orienta cap a la creació d’un espectacle que permet la posada en pràctica i la comprensió dels principis i elements estudiats durant l’any. En el cas dels nivells 1 i 2, l’espectacle és dirigit pels professors de l’equip Moveo.

Tots i totes les estudiants participen activament en el procés creatiu, així com en l’elecció i la construcció dels elements que intervenen en l’espectacle (vestuari, escenografia, atrezzo, etc.). L’espectacle pot prendre diferents formes: des de l’adaptació física d’una obra literària o cinematogràfica fins a la creació d’un espectacle a partir de recerques físiques. Cada nivell conclou amb la presentació pública de l’espectacle en un teatre.

Àmbits complementaris

plan de estudio-tecnica2

A propòsit de l’espectacle de fi de curs, proposem un treball textual dirigit pels professorss de l’escola i/o per professors convidats. Aquest treball té com a objectiu investigar la relació entre veu i moviment d’una banda, i entre el text i l’acció per l’altre.

També es convida a professors/res especialitzats en altres disciplines com, per exemple, els titelles, el teatre d’objectes o la commedia dell’arte, amb l’objectiu d’enriquir el treball físic i oferir eines de treball per desenvolupar la pròpia experiència personal i professional.

La formació es completa amb sessions teòriques sobre temes relacionats amb el mim corporal i amb debats que permeten a l’estudiant reflexionar i comprendre el seu procés d’aprenentatge.

FOL (Formació i Orientació Laboral)

L’Acet (Associació Catalana d’Escoles de Teatre), juntament amb l’AADPC(Associació d’Actors i Directors de Catalunya) organitza cada any una sessió informativa de Formació i Orientació Laboral, menada per professionals qualificats del món del dret laboral, a la que poden assistir els i les alumnes que estudien a escoles associades a l’Acet, com és el cas de MOVEO. Aquesta sessió està dirigida als i a les alumnes de segon any. A més a més, i dins del si de l’escola, MOVEO organitza una sessió Post-FOL on resoldre dubtes que hagin pogut sorgir en la jornada, o sobre casos particulars, o sobre qualsevol qüestió orientada a informar sobre els drets i deures legals i laborals dels actors i actrius a Catalunya i Espanya.

Especificitats del tercer any(Especialització)

pla de estudio-3er año1

Els i les alumnes del programa d’Especialització segueixen les classes de tècnica, repertori, improvisació i altres assignatures amb els i les alumnes de Diplomatura, però són avaluats amb criteris diferents. També participen en els treballs de composició, però amb canvis significants en el segon i tercer trimestre.

Els objectius del programa d’aquest tercer any-Especialització són:

– Perfeccionament tècnic i interpretatiu.

– “Atacar” problemes trobats durant el segon any, i treballar sobre els punts subratllats en l’avaluació final del segon any.

– Més autonomia en el treball personal.

– Finalitzar l’any amb un projecte de creació i fomentar la possibilitat de crear equips per a futurs projectes.

En la composició del segon trimestre, els i les alumnes preparen i supervisen un projecte de composició amb un petit grup de 1er i/o 2on en qualitat d’ull extern, apropant-se a un treball de direcció.

En el tercer trimestre, els i les alumnes participen a les classes fins a principis de maig i, en paral·lel, creen de forma autònoma el seu propi projecte, supervisat per un/a professor/a.

Segons grup i nivell, es treballa també una peça de repertori diferent, com ara Els Arbres, per exemple.

Des de 2016,el programa de Tercer Any inclou la participació en un Grup d’Entrenament amb l’objectiu de buscar, a través de mètodes d’entrenament desenvolupats pel Centre durant els últims deu anys, la creació d’un cos teatral i creatiu. El treball es centrarà principalment en una dinàmica grupal d’experimentació i investigació sobre les possibilitats expressives de l’acció física. L’estudiant podrà descobrir i entendre com les nocions essencials de mim corporal com l’articulació, pes ritme, causalitats, etc. poden convertir-se en una font d’inspiració o una millora en el seu treball professional fora d’un camp pròpiament drecrousià.

La participació en aquest grup es proposa en substituació del bloc d’Entrenament Actoral.

Projecte de creació del tercer any-Especialització

 

plan de estudio-3er año2El procés comença ja al febrer, quan l’estudiant ha de presentar un primer dossier amb una proposta per a la seva avaluació. També s’ofereix un acompanyament dels aspectes de producció fins al dia de l’estrena en un teatre de Barcelona.

Els i les alumnes disposen d’una sala d’assaig a les tardes i el procés de creació està assessorat pel professorat amb un seguiment dels assajos.

Aquest treball és lliure i pot prendre formes diferents, segons el desig de l’/la estudiant de buscar la forma d’expressió i d’aplicació dels seus coneixements apresos a l’escola. Podran formar part d’aquest projecte participants externs a l’escola com a equip tècnic del projecte.

Vídeos Diplomatura

Vols més informació sobre aquest curs?
Truca’ns al +34 93 300 25 08 o clica a Més Info

Professors molt professionals i propers al mateix temps. Genials. - Sara, Cataluña