Presentació

Grupo entrenamiento

L’escola MOVEO imparteix un programa de formació professional a temps complet en teatre físic, basat en el mim corporal dramàtic que desenvolupà Etienne Decroux. La formació proposada a través de l’estudi d’aquesta tècnica dota a l’estudiant de bases sòlides sobre les quals fundar o continuar el seu trajecte artístic en el camp de les arts escèniques, especialitzant-se en teatre físic.

El pla d’estudis d’aquest programa de Diplomatura s’articula al voltant de quatre blocs principals: tècnica, improvisació, composició i repertori. Es tracta d’una formació específica centrada en el mim corporal dramàtic, però en la qual també s’imparteixen altres blocs com entrenament actoral (a partir del treball de Jacques Lecoq) i dansa (principalment nocions decontact, treball de terra i partnering), amb l’ànim d’enriquir les possibilitats creatives de l’actor i de l’actriu.

Per tant -i sense deixar de ser el mim corporal la base principal de la metodologia de Moveo- s’obre el diàleg a diverses disciplines i noves propostes que poden ser diferents d’un curs a un altre. Amb aquest objectiu, per exemple, en l’espectacle de fi de curss’integra el treball textual, així com la col·laboració d’algun professional extern que aporti la seva experiència en camps com ara els titelles, manipulació d’objectes, Commedia dell’Arte, o d’altres, en funció de la línia artística que prengui l’espectacle, la creació del qual és cada any diferent.

L’objectiu fonamental d’aquest curs és que l’estudiant adquireixi els coneixements i mètodes que permeten utilitzar la seva fisicalitat com a element central de la creació i la interpretació, així com desenvolupar metodologies perquè el moviment escènic sigui el reflex de les forces en joc d’una situació escènica, tant dramàtica com no dramàtica (relació, estat d’ànim, conflicte, desig, etc). El cos de l’intèrpret està al servei de la seva imaginació i se situa en el centre del drama, aconseguint així que l’actor/l’actriu sigui el centre de la creació teatral.

LA FORMACIÓ ES DIVIDEIX EN DOS CICLES

1er cicle: Diploma en mim corporal dramàtic (2 anys)
– 1er nivell: Iniciació (750 hores)
– 2on nivell: Avançat (750 hores)

2on cicle: Certificat d’especialització (1 any)
– 3er nivell: Especialització (600 hores)

La durada de cada nivell és d’un any escolar (octubre a juny)

Moveo diploma programme

OBTENCIÓ DE DIPLOMES I CERTIFICATS

Una vegada superat amb èxit el primer curs, l’estudiant obté un certificat d’assistència acreditant la realització del mateix.

El Diploma en Mim Corporal Dramàtic s’atorga als/a les estudiants que hagin realitzat i superat amb èxit els dos cursos del programa de diplomatura. Als/a les estudiants que hagin completat amb èxit el tercer nivell se’ls hi atorga un certificat d’especialització.

Vols més informació sobre aquest curs?
Truca’ns al +34 93 300 25 08 o clica a Més Info

METODOLOGIA

La formació ofertada per Moveo és una formació destinada a les arts escèniques. Per tant, és essencial que l’estudiant, en el si de l’escola, pugui enfrontar-se a l’experiència escènica, a la realitat del treball en públic, ja sigui aquest els seus companys/es d’estudi o un públic extern.

La metodologia de cada bloc d’aprenentatge comprèn una alternança contínua de fases d’estudi tècnic i de fases de presentació. Aquestes presentacions també són l’ocasió per l’estudiant de poder rebre una avaluació contínua del seu treball. Cada bloc conclou amb una presentació, oberta al públic o no.

L’objectiu fonamental de la formació Moveo és la posada en contacte de tots els blocs d’aprenentatge per generar un coneixement transversal de les diferents competències de l’actor/actriu-creador/a de teatre físic.

Cada nivell conclou amb la presentació pública d’un espectacle dirigit pels professors de Moveo.
Durant el curs, els/les alumnes treballen segons diferents modalitats: treballs tots junts, separats per nivells o en petits grups.

AVALUACIÓ

L’avaluació de l’estudiant durant els seus estudis a l’escola prendrà diferents formes:

  • Avaluació en grup i per nivell: Aquesta avaluació es fa cada mes, en grup, durant les hores de curs. L’objectiu d’aquesta avaluació és crear un intercanvi entre professors/es i estudiants que permeti resoldre dubtes dels/de les estudiants, avaluar la dinàmica i la implicació del grup, i fixar objectius de treball a mitjà termini.

 

  • Avaluació trimestral personalitzada: A la fi de cada trimestre, l’escola organitzarà una avaluació individual de l’estudiant en les diferents matèries. Aquesta avaluació prendrà en consideració els criteris següents:

– Assistència i puntualitat

– Progrés de l’estudiant en les diferents matèries

– Presentacions i procés de treballs de composició

– Actitud general

  • Avaluació continuada: L’estudiant serà avaluat/da i acompanyat/da per els/les professors/es al llarg de tota la seva estada a l’escola. El treball a l’escola inclou la presentació com a metodologia d’avaluació. Els exercicis presentats diàriament i les sessions d’improvisació seran la base d’aquesta avaluació.

 

  • Avaluació individual: L’estudiant podrà sol·licitar en qualsevol moment una avaluació als/a les professors/es de l’escola per aclarir els seus dubtes, respondre les seves qüestions, o parlar de qualsevol problema detectat durant el curs a l’escola.

Convalidacions

Contacta amb nosaltres per a informar-te de les possibilitats de convalidar períodes d’estudi realitzats en altres centre o escoles de mim corporal dramàtic per entrar en 2on o 3er any.

AVANTATGES

A Moveo tenim l’objectiu d’oferir formació específica i innovadora, de dotar a l’artista de gest d’un espai de referència i de suport per la seva realització professional, d’ocasionar el diàleg i l’intercanvi entre artistes i professionals d’arreu, de continuar amb la recerca i la investigació per fer créixer l’oferta d’espectacles de teatre gestual de qualitat. Per aquest motiu, formar part del programa de Diplomatura a Moveo també vol dir gaudir de l’accés a:

  • aules d’assaig
  • tutories
  • bulletí d’informació amb convocatòries i càstings
  • préstec d’articles
  • descomptes a teatres i serveis
  • participació en animacions i esdeveniments

Moveo és per a mi un espai perfecte per aprendre, crear i desenvolupar-se com a actor amb una formació i uns professionals immillorables. - Ondona, España

Moltes gràcies a vosaltres per la professionalitat del vostre treball i pel tracte rebut. - Txus, Catalunya

logo moveo acet

Moveo forma part de l’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre), això ens atorga un segell de qualitat, complint una sèrie de requisits que garanteixen que els alumnes reben una formació de qualitat.

El treball de l’ACET està reconegut pel sindicat d’actors català; l’AADPC –Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya-, que avala els alumnes que han completat els seus estudis professionals en qualsevol escola i volen ser membres del sindicat.