L’objectiu fonamental de la Diplomatura Moveo és donar als nostres estudiants una autonomia en el camp del teatre físic.

Volem transmetre a l’estudiant eines, metodologies, bases tècniques, per a què pugui convertir-se en creador dels seus propis projectes o treballar en companyies que requereixen un actor o actriu especialitzada en teatre físic.

Pensem en els estudiants que s’apunten a la Diplomatura com a futurs artistes, com a gent que un dia formarà la seva companyia i que desenvoluparan el seu propi estil.

Els estudis han de permetre que els estudiants descobreixin allò que no pensaven que podien fer i ensenyar-los un camí cap a allò desconegut.

Hem dissenyat el pla d’estudi de l’Escola per intentar complir aquests objectius.

Assignatures troncals (70%)

Tècnica


Plan de estudios-técnica1

Durant el curs de tècnica, l’estudiant estudiarà els elements que permeten el control del cos i de la seva expressió: articulació corporal, desequilibris, col·locació del pes en l’acció, orientació del cos en l’espai, dinamo-ritmes i textures corporals, el fraseig corporal, moviments de contradicció, translacions i compensacions, baixades, marxes, desplaçaments, així com la combinació de tots aquests elements.

L’objectiu d’aquest bloc és desenvolupar el vocabulari corporal de l’estudiant, estimular la seva imaginació, obrir noves possibilitats físiques, així com donar-li mitjans per desenvolupar el seu treball escènic tant a nivell individual com col·lectiu.

Improvisació

Plan de estudio-improvisacion

La improvisació es treballa en diferents modalitats sols, en duo o en grup: a partir d’una situació dramàtica, a partir d’una consigna tècnica que serveix de punt de partida per a una exploració del moviment o bé com un espai obert per dibuixar un retrat físic d’un sentiment o d’una situació.

L’estudi de les regles de la improvisació pretén donar a l’alumne/a seguretat, confiança i gust pel risc a l’hora d’introduir-se en un procés creatiu.

Els objectius d’aquest bloc són:

– Permetre la integració dels conceptes tècnics en una situació de joc, d’experimentació, o de desenvolupament d’una situació dramàtica.

– L’estudi de les possibilitats d’una situació escènica: quines són les condicions físiques, d’implicació, de risc i d’escolta que permeten crear un “moment teatral”.

– El treball sobre la flexibilitat creativa del/de la intèrpret, la capacitat d’adaptar-se i de prendre consciència del moment present sobre l’escena.

Repertori

Plan de estudio - repertorio

Gràcies a l’estudi de peces i figures, l’estudiant treballa la connexió entre tècnica i interpretació, i avança cap a un coneixement i una comprensió profunda del mim corporal dramàtic. Així com per a altres arts, el repertori és un punt de suport essencial per al progrés artístic de l’estudiant. Les peces i les figures són estudiades al llarg de l’any i donen lloc a presentacions regulars en el si de l’escola. L’estudi del repertori clàssic i modern té com a objectiu posar a l’estudiant en situació d’interpretació enfront d’una escriptura corporal complexa.

Exemples de peces estudiades a Moveo: el Fuster, la Bugadera, la Fàbrica, la Dona Ocell, el Combat Antic, el Silló de l’Absent, El Toucher, els Arbres (totes repertori clàssic), el Periòdic, la Taula, la Cadira, Taula Cadira Got (repertori post-modern).

Composició

Plan de estudio - composicion

La composició agrupa l’estudi dels principis que ajuden a l’estudiant a organitzar i desenvolupar els seus processos creatius. És un camp d’estudi molt vast que engloba els elements següents:

 • Composició de la frase corporal
 • Articulació dramàtica
 • Combinacions de diferents elements escènics (text, música, etc.)
 • Relació espacial i causalitats
 • Regles de transposició d’una acció
 • ‘Metaforització’ del moviment
 • Utilització dels objectes i accessoris
 • Principis de dramatúrgia

L’objectiu és estimular la creativitat de cada estudiant i ampliar els seus coneixements de tots els aspectes d’un procés creatiu.

Espectacle de fi de curs (20%)

Pla de estudio-espectaculos fin de año2

Durant el tercer trimestre, i de manera intensiva al juny, el treball de l’escola s’orienta cap a la creació d’un espectacle que permet la posada en pràctica i la comprensió dels principis i elements estudiats durant l’any. En el cas dels nivells 1 i 2, l’espectacle és dirigit pels professors de l’equip Moveo.

Tots i totes les estudiants participen activament en el procés creatiu, així com en l’elecció i la construcció dels elements que intervenen en l’espectacle (vestuari, escenografia, atrezzo, etc.). L’espectacle pot prendre diferents formes: des de l’adaptació física d’una obra literària o cinematogràfica fins a la creació d’un espectacle a partir de recerques físiques. Cada nivell conclou amb la presentació pública de l’espectacle en un teatre.

Dansa i treball textual

A propòsit de l’espectacle de fi de curs, proposem un treball textual dirigit pels professorss de l’escola i/o per professors convidats. Aquest treball té com a objectiu investigar la relació entre veu i moviment d’una banda, i entre el text i l’acció per l’altre. En general, també s’afegeix un acompanyament d’algunes escenes per la professora de dansa.

Assignatures complementàries (10%)

Entrenament actoral

Plan de estudio- compisicion2

Experimentació del joc corporal individual i la relació de cadascun/a amb l’altre, amb el grup i amb l’espai, sempre des del punt de vista de l’observació de tot allò que ens envolta. El desenvolupament de l’escolta, la disponibilitat i el nivell de tensió corporal.

Treballarem els següents conceptes:

– amortitzar l’esforç: aconseguir un màxim rendiment en el treball proposat amb l’esforç necessari.

– rebuig dels moviments inútils i consciència del moviment eficaç.

– canalització de l’energia justa.

A través la improvisació, treballarem la presència escènica del personatge i les seves actituds.

Dansa

Plandeestudio-dansa

Ens servirem de diferents tècniques de moviment (Flying low, reléase, manipulacions, etc.) per aconseguir un cos obert i disponible, flexible als canvis i adaptable a l’espai i temps compartit. Parlarem de pes, de suports, de motors i direccions del moviment, de trajectòries, desplaçaments i espirals; de la relació del centre amb els extrems del cos i de mecàniques que faciliten entrar i sortir del terra amb major fluïdesa. A través de frases de moviment, posarem en pràctica les mecàniques trobades, construint recorreguts que viatgin per l’espai, entenent que en travessar l’espai, ell ens travessa a nosaltres.

Aprofundirem en mecàniques físiques que facilitin el treball de parelles. Ens servirem d’eines desenvolupades per diferents tècniques, com ara el contact, per comprendre i exercitar diferents possibilitats perquè dos o més cossos puguin compartir els seus pesos, el temps i l’espai, movent-se des de la trobada dels punts de contacte i l’escolta de les direccions del cos.

Entrenament físic

Es treballen diverses tipologies d’exercicis i propostes de joc, amb l’objectiu de multiplicar les possibilitats físiques dels cossos i trobar vies de moviment a través de la imaginació i el joc i no de manera mecànica. Alhora, es guia l’alumnat en l’enfortiment i agilitat del cos per a què la seva voluntat d’acció corporal no sigui limitada, alhora que aprengui a invertir l’energia justa en allò que és necessari.

Per últim, s’abordaran les bases de tècniques acrobàtiques de terra.

Treball vocal

Aquesta assignatura treballa des de 4 blocs diferenciats:

 • El so i l’imaginari: treball de consciència, alliberament i desbloqueig per ampliar les possibilitats respiratòries (i per tant vocals i interpretatives).
 • La paraula i el sentit: treball de presència, relació i desig de comunicar.
 • La intenció i la veu creativa: joc escènic i exploració dels registres expressius.
 • La veu i el cos al servei d’un text: aplicació de l’aprenentatge al material textual proposat

FOL (Formació i Orientació Laboral)

L’Acet (Associació Catalana d’Escoles de Teatre), juntament amb l’AADPC(Associació d’Actors i Directors de Catalunya) organitza cada any una sessió informativa de Formació i Orientació Laboral, menada per professionals qualificats del món del dret laboral, a la que poden assistir els i les alumnes que estudien a escoles associades a l’Acet, com és el cas de MOVEO. Aquesta sessió està dirigida als i a les alumnes de segon any. A més a més, i dins del si de l’escola, MOVEO organitza una sessió Post-FOL on resoldre dubtes que hagin pogut sorgir en la jornada, o sobre casos particulars, o sobre qualsevol qüestió orientada a informar sobre els drets i deures legals i laborals dels actors i actrius a Catalunya i Espanya.

Àmbits complementaris

Plan de estudio-tecnica2

També es convida a professors/res especialitzats en altres disciplines com, per exemple, els titelles, el teatre d’objectes o la commedia dell’arte, amb l’objectiu d’enriquir el treball físic i oferir eines de treball per desenvolupar la pròpia experiència personal i professional.

La formació es completa amb sessions teòriques sobre temes relacionats amb el mim corporal i amb debats que permeten a l’estudiant reflexionar i comprendre el seu procés d’aprenentatge.

Vídeos Diplomatura

Professors molt professionals i propers al mateix temps. Genials. - Sara, Cataluña