Grupo entrenamiento
pagina presentacion 1

El Centre MOVEO imparteix un programa de formació professional a temps complet en teatre físic, basat en el Mim Corporal Dramàtic que va desenvolupar Etienne Decroux. La formació dota l'alumnat de bases sòlides sobre les quals fundar o continuar la seva trajectòria artística al camp de les arts escèniques, especialitzant-se en teatre físic.

El pla d’estudis de la Diplomatura en 2 anys en teatre físic i mim corporal s’articula al voltant de cinc blocs principals: tècnica, improvisació, composició, repertori i pràctica de creació. Es tracta d’una formació específica centrada en el Mim Corporal Dramàtic, però en la qual també s’imparteixen altres assignatures, com ara entrenament actoral, dansa, entrenament físic i treball vocal, amb la voluntat d’enriquir les possibilitats creatives i expressives de l’alumnat.

Pel que fa al programa d’especialització (3r any), aquest permet que l’alumnat finalitzi la formació amb un projecte de creació pròpia assessorat per l’equip docent Moveo i fomenta la possibilitat de crear equips per a futurs projectes.

L’objectiu fonamental d’aquesta formació artística és que l’alumnat adquireixi els coneixements i els mètodes que permetin utilitzar la seva fisicalitat com a element central de la creació i la interpretació. Així mateix, es busca desenvolupar metodologies perquè el moviment escènic sigui el reflex de les forces en joc d’una situació escènica, tant dramàtica com no dramàtica (relació, estat d’ànim, conflicte, desig, etc).
En definitiva, el cos del/de la intèrpret està al servei de la seva imaginació i se situa al centre del drama aconseguint així que sigui el centre de la creació teatral.

Mim corporal dramàtic
mim corporal

LA FORMACIÓ ES DIVIDEIX EN DOS CICLES
1r cicle: Programa de Diplomatura en Mim Corporal Dramàtic (2 anys)
– 1er curs: Iniciació (750 hores)
– 2n curs: Avançat (750 hores)

2n cicle: Programa d'especialització (1 any)
– 3r curs: Especialització (600 hores)
La durada de cada curs és d’un any escolar (octubre a juny)

METODOLOGIA

 

La formació oferta per Moveo és una formació destinada a les arts escèniques. Per tant, és essencial que l’alumnat, al si de l’escola, pugui enfrontar-se a l’experiència escènica, a la realitat del treball en públic, ja sigui la resta del grup d’estudis o un públic extern.

La metodologia de cada bloc d’aprenentatge compren una alternança contínua de fases destudi tècnic i de fases de presentació. Aquestes presentacions també són l’ocasió per a l’alumnat de poder rebre una avaluació continuada de la feina. Cada bloc conclou amb una presentació, oberta al públic o no.

L’objectiu fonamental de la formació Moveo és posar en contacte tots els blocs d’aprenentatge per generar un coneixement transversal de les diferents competències de l’artista de teatre físic.

Cada nivell conclou amb la presentació pública d’un espectacle dirigit pels professors de Moveo. Durant el curs, l’alumnat treballa segons les diferents modalitats: treballs col·lectius de tot el grup, separats per nivells o en grups reduïts.

Metodologia moveo

COMUNITAT MOVEO

A Moveo, tenim l’objectiu de proporcionar una formació específica i innovadora. A més, volem dotar els artistes de gest d’un espai de referència i suport per a la seva realització professional, promoure el diàleg i l’intercanvi entre artistes i professionals de diferents llocs. la recerca per fer créixer l’oferta d’espectacles de teatre físic de qualitat. Per aquest motiu, formar part del programa de Diplomatura a MOVEO també vol dir gaudir de l’accés a:

  • aules d’assaig
  • tutories
  • carnet d’estudiant
  • mailing informatiu amb convocatòries i càstings
  • préstec d’articles i llibres
  • descomptes en teatres i serveis
  • participació en animacions i esdeveniments
  • assistència administrativa per a estudiants internacionals
  • contacte amb artistes internacionals a través d’assajos oberts i residències
Moveo és per a mi un espai perfecte per aprendre, crear i desenvolupar-se com a actor amb una formació i uns professionals immillorables. - Ondona, España
Moltes gràcies a vosaltres per la professionalitat del vostre treball i pel tracte rebut. - Txus, Catalunya
Logo acet

Moveo forma part de l’Associació Catalana d’Escoles de Teatre (ACET), fet que ens atorga un segell de qualitat, complint una sèrie de requisits que garanteixen que l’alumnat rep una formació de qualitat.

La feina de l’ACET és reconeguda pel sindicat d’actors català; l’AADPC -Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya-, que avala l’alumnat que ha completat els estudis professionals a alguna de les escoles i volen ser membres del sindicat.