Moveo plan de estudion
Slide
LA FORMACIÓ ES DIVIDEIX EN DOS CURSOS
– 1er curs: Iniciació (750 hores)
– 2n curs: Avançat (750 hores)

ASSIGNATURES TRONCALS (85%)

Tècnica

Durant el curs de tècnica, l’alumnat estudiarà els elements que permeten el control del cos i de la seva expressió: articulació corporal, desequilibris, col·locació del pes a l’acció, orientació del cos a l’espai, dinamo-ritmes i textures corporals, el fraseig corporal, moviments de contradicció, translacions i compensacions, baixades, marxes, desplaçaments, així com la combinació de tots aquests elements.

Técnica
Improve

Improvisació

La improvisació es treballa en diferents modalitats, en solitari, en duet o en grup: a partir d’una situació dramàtica, d’una consigna tècnica que serveix de punt de partida per a una exploració del moviment o bé com un espai obert per dibuixar un retrat físic un sentiment o una situació. .

L’assignatura d’improvisació també permet desenvolupar metodologies per generar materials durant els processos creatius.

Repertori

Gràcies a l’estudi de peces i figures, l’alumnat treballa la connexió entre tècnica i interpretació, i avança cap a un coneixement i una comprensió profunda del Mim Corporal Dramàtic.

L’estudi del repertori clàssic i modern es fa al llarg de l’any i dona lloc a presentacions regulars al si de l’escola. A través de peces, figures i marxes, l’alumnat es posa en situació d’interpretació davant d’una escriptura corporal complexa.

Decroux
Compo moveo

Composició

La composició agrupa l’estudi dels principis que ajuden l’alumnat a organitzar i desenvolupar els seus processos creatius.

És un camp d’estudi molt vast que engloba els elements següents: composició de la frase corporal, articulació dramàtica, combinacions de diferents elements escènics (text, música, etc.), relació espacial i causalitats, regles de transposició d’una acció, ‘metaforització ‘ del moviment, utilització dels objectes i accessoris, metodologies i principis de dramatúrgia.

Pràctica de creació - Espectàcle Final

Durant els mesos de maig i juny, el treball s’orienta cap a la creació d’un espectacle que permet la posada en pràctica dels principis i els elements estudiats durant l’any. L’espectacle és dirigit pel professorat de l’equip Moveo, i tot l’alumnat participa activament en el procés creatiu, així com en tots els aspectes de la creació de l’espectacle.

Aquest pot prendre formes diferents: des de l’adaptació física d’una obra literària o cinematogràfica fins a la creació d’un espectacle a partir d’investigacions físiques. Cada curs conclou amb la presentació pública de l’espectacle en un teatre.

Moveo - fin de curso 2018
Mim corporal dramàtic
Slide
Tan Billie
Mim corporal dramàtic

"Una de les millors escoles de Barcelona".

Tjasa Balantic

"Súper professors, amb molts coneixements per compartir. El lloc ideal per als amants del moviment i el teatre".

ASSIGNATURES COMPLEMENTÀRIES (15%)

Dansa contemporània

A través de diferents tècniques de moviment (Flying low, reléase, manipulacions, etc.), es treballa per aconseguir un cos obert i disponible, flexible als canvis i adaptable a l’espai i temps compartit. A través de frases de moviment, es posen en pràctica les mecàniques trobades construint recorreguts que viatgen per l’espai. Amb eines de contact i altres tècniques, es treballen diferents possibilitats que dos o més cossos puguin compartir els pesos, el temps i l’espai, movent-se des de la trobada dels punts de contacte i l’escolta de les direccions del cos

Entrenament Físic

Es treballen diverses tipologies d’exercicis i propostes de joc, per tal de multiplicar les possibilitats físiques dels cossos i trobar vies de moviment a través de la imaginació i el joc i no de manera mecànica. Alhora, es guia l’alumnat en l’enfortiment i l’agilitat del cos perquè la seva voluntat d’acció corporal no sigui limitada i que s’aprengui a invertir l’energia justa en allò que cal. Per acabar, s’abordaran les bases de tècniques acrobàtiques de terra.

Entrenament actoral (1º curs)

A partir del treball de Jacques Lecoq, s’experimentarà el joc corporal individual i la relació de cadascú amb l’altre, amb el grup i amb l’espai, sempre des del punt de vista de l’observació de tot allò que ens envolta.

El desenvolupament de l’escolta, la disponibilitat i el nivell de tensió corporal. A través de la improvisació, treballarem la presència escènica del personatge i les seves actituds.

Treball Vocal

Es treballen 4 blocs diferenciats:

  • El so i l’imaginari: treball de consciència, alliberament i desbloqueig per ampliar les possibilitats respiratòries (i per tant vocals i interpretatives).
  • La paraula i el sentit: treball de presència, relació i desig de comunicar.
  • La intenció i la veu creativa: joc escènic i exploració dels registres expressius.
  • La veu i el cos al servei d’un text: aplicació de l’aprenentatge al material textual proposat

FOL (Formació i Orientació Laboral)

L’ACET (Associació Catalana d’Escoles de Teatre), juntament amb l’AADPC (Associació d’Actors i Directors de Catalunya), proposa una sessió de Formació i Orientació Laboral, dirigida per professionals qualificats del món del dret laboral.

Sessions de teoria

Tot i que la formació és essencialment una formació pràctica, l’alumnat de la diplomatura se’n beneficia dins de les hores lectives de sessions teòriques.
Aquestes sessions poden ser:
temes relacionats amb el mim corporal i la seva història
articles i debats que permeten a l’alumnat reflexionar i comprendre el procés d’aprenentatge
sessions obertes de preguntes i debats sobre les matèries estudiades

Vídeos Diplomatura

Tècnica

Improvisació

Repertori

Composició

Sara, Catalunya

“Professors molt professionals i propers al mateix temps. Genials.”