Moveo plan de estudion
Slide
PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN (1 año)
3er curso: Especialización (600 horas)
La duración del programa es de un año escolar
(octubre a junio)

PLA D’ESTUDIS

Aquest programa d’especialització en teatre físic i mim corporal té com a objectiu principal fomentar l’autonomia artística de cada estudiant. A través d’un enfocament que reforça tant el coneixement com la destresa tècnica, així com un aprofundiment del repertori, oferim un espai dedicat a potenciar les habilitats individuals i l’expressió creativa.

No només ens centrem en el desenvolupament artístic, sinó que també reconeixem la importància de la creació en el mim corporal. Aquest programa serveix com una plataforma integral, proporcionant una base sòlida per a aquells que desitgin continuar el seu camí cap a la professionalització.

Projecte de creació

Al llarg del curs, l’alumnat desenvolupa un projecte de creació propi, acompanyat per l’equip pedagògic del Centre. En aquest procés s’acompanyen aspectes de creació, producció i dramatúrgia, a més d’oferir formacions puntuals de temes rellevants en la creació d’un projecte..

Aquest treball és lliure i pot prendre formes diferents, segons el desig de cada participant de cercar la forma d’expressió i d’aplicació dels seus coneixements apresos a l’escola. Podran formar part d’aquest projecte participants externs a l’escola com a equip artístic del projecte.

Durant els mesos de maig i juny, l’alumnat disposa d’una sala d’assaig a les tardes i el procés de creació està assessorat pel professorat amb un seguiment dels assaigs. Aquests assaigs acostumen a estar combinats amb residències a centres culturals de la ciutat.

Estiu
Plan de estudio-3er año2
Teatro físico y mimo corporal

Tècnica - Improvisació - Repertori

L’alumnat de tercer any segueixen les classes de tècnica, repertori i improvisació amb l’alumnat de diplomatura durant els dos primers trimestres, però amb tasques específiques i criteris d’avaluació diferents. Segons grup i nivell, es treballa, a més, una peça de repertori específica.

Composició

Durant el segon trimestre, cada alumne prepara i supervisa un projecte de creació amb un petit grup d’alumnes de 2n curs en qualitat d’ull extern, apropant-se a un treball de direcció.
En el tercer trimestre, els alumnes/as participen en les classes fins a finals d’abril i, en paral·lel, comencen de manera autònoma la creació dels seus propis projectes, supervisats per l’equip pedagògic.

Curso septiembre

Dansa Contemporània

A través de diferents tècniques de moviment (Flying low, release, manipulacions, etc.), es treballa per aconseguir un cos obert i disponible, flexible als canvis i adaptable a l’espai i temps compartit. A través de frases de moviment, es posen en pràctica les mecàniques trobades construint recorreguts que viatgen per l’espai. Amb eines de contact i altres tècniques, es treballen diferents possibilitats que dos o més cossos puguin compartir els pesos, el temps i l’espai, movent-se des de la trobada dels punts de contacte i l’escolta de les direccions del cos.

Programa de suport a la professionalització

L’alumnat de 3er poden presentar els seus projectes al programa de suport a la professionalització Moveo que els proporciona un programa de residències (enllaç) i assessorament artístic i tècnic.

Projectes de creació realitzats