Copy of Fotografies MOVEO, Cristina Farrarons (20)